Etusivu  Valonheitin
Tuotenimi: ProMaster
Malli: J0205
Tekniset arvot: 400W-R7S, 230-240V, 50Hz, class I, IP44
Tuoteryhmä: Valaisimet ja valaisintarvikkeet
Viivakoodi: 6420286012919
Vaaran laji: Sähköisku
Toimenpide: Kielto asettaa tuote saataville markkinoilla
Tapausnumero: JAT-20170309-01

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Myyntikieltopäätöksellä talouden toimija on määrätty lopettamaan tuotteen myynnin ja muun luovuttamisen eli uudet toimitukset jälleenmyyjille. Koska tuotteesta ei aiheudu välitöntä vaaraa hengelle, terveydelle tai omaisuudelle, maahantuojaa ei ole velvoitettu keräämään tätä tuotetta pois jälleenmyyjiltä tai loppukäyttäjiltä. Kuluttaja voi kuitenkin kuluttajasuojalain mukaan palauttaa tuotteen virheellisenä (turvallisuusvaatimusten vastaisena) ostopaikkaan, jotta myyjä voi korjata sen vaatimusten mukaiseksi. Ellei korjausta voi tehdä, on myyjällä oikeus antaa korvaava tuote tilalle tai viime kädessä kaupan saa purkaa. Menettelystä on kerrottu tarkemmin kuluttajansuojalaissa.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Linnax Oy
Moottoritie 8
61800 KAUHAJOKI
Puh. 0207 851 400
www.linnax.fi
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tapaukseen ei liity ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Valaisimen runko ei kestä standardin EN 60598-2-7 mukaista iskuvasarakoetta. Iskuvasarakokeen jälkeen tuote ei täytä kotelointiluokan IPX4 vaatimuksia.Tuote ei täytä sähköturvallisuuslain (1135/2016) eikä tuotetta koskevan eurooppalaisen harmonisoidun standardin EN 60598 vaatimuksia.

 

Toimenpide / Päätös

Tukesin päätöksellä tuotteelle on asetettu myyntikielto.

 

© Tukes 2018