Etusivu  Märkäpuku
Tuotenimi: Aqua Marina
Malli: 3/2 mm, Diva (naisten malli) ja Element (miesten malli)
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi:
Vaaran laji: Muu vaara
Toimenpide: Markkinoilta poisto
Tapausnumero: KAS-20170510-01

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Toiminnanharjoittaja on vapaaehtoisesti sitoutunut lopettamaan tämän tuotteen markkinoinnin, myynnin ja muun luovuttamisen sekä ryhtymään toimenpiteisiin, joilla myymättömät tuotteet saadaan kerätyksi pois markkinoilta. Puute tuotteen turvallisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Hong Kong Group Oy
Porttipuistontie 1
01200 VANTAA
Puh. 09-8387 1610
www.hongkongimport.fi
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tapaukseen ei liity ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuote ei täytä henkilönsuojaimille asetettuja muodollisia vaatimuksia.

 

Toimenpide / Päätös

Toiminnanharjoittaja on vapaaehtoisesti ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin eli keskeyttänyt tuotteen uudet toimitukset ja poistanut tuotteen markkinoilta.

 

© Tukes 2018