Etusivu  Suojakäsine
Tuotenimi: Master
Malli: Viiltosuojakäsine kalan käsittelyyn
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi:
Vaaran laji: Leikkautuminen/viiltyminen
Toimenpide: Markkinoilta poisto
Tapausnumero: KAS-20170420-04

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Toiminnanharjoittaja on vapaaehtoisesti sitoutunut lopettamaan tämän tuotteen markkinoinnin, myynnin ja muun luovuttamisen sekä ryhtymään toimenpiteisiin, joilla myymättömät tuotteet saadaan kerätyksi pois markkinoilta. Puute tuotteen turvallisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Kalastuskolmio Oy
Mierolantie 4
13721 PAROLA
Puh. 03 644 120
kalastuskolmio.fi
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tapaukseen ei liity ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuote ei täytä henkilönsuojaimille asetettuja muodollisia vaatimuksia.

 

Toimenpide / Päätös

Toiminnanharjoittaja on vapaaehtoisesti ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin eli keskeyttänyt tuotteen uudet toimitukset ja poistanut tuotteen markkinoilta.

 

© Tukes 2018