Etusivu  Keittiötarvike
Tuotenimi: Carrier of Big Green Egg MiniMax
Malli:
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi: 0665719115720
Vaaran laji: Muut ulkoiset vammat
Toimenpide: Palautusmenettely
Tapausnumero: RES-20170105-02

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Toiminnanharjoittaja on oma-aloitteisesti ottanut yhteyttä tuotteen ostaneisiin asiakkaisiin tuotteen korjaamiseksi. Toiminnanharjoittaja Suomen Sähkötuonti Oy antaa lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheutumasta vaarasta sekä jälleenmyyntipaikoista. Lisäksi tuotteella on ollut muitakin maahantuojia/jälleenmyyjiä, näidenkin osalta kuluttajan kannattaa olla yhteydessä tuotteen ostopaikkaan.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Suomen Sähkötuonti Oy
Elimäenkatu 9 B
00510 HELSINKI
Puh. 020 741 1660
www.suomensahkotuonti.fi
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tapaukseen ei liity ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuotteen kantokahvojen hitsikiinnitys ei ole riittävän vahva, josta johtuen kahva saattaa irrota tuotetta nostettaessa.

 

Toimenpide / Päätös

Toiminnanharjoittaja on oma-aloitteisesti korjannut markkinoilla olevat tuotteet ja tiedottanut tuotteen ostaneita kuluttajia, sekä toimittanut osat tuotteen korjaamiseksi.

 

© Tukes 2018