Etusivu  Mittausväline
Tuotenimi: Axxel
Malli: 8660 / DT830D
Tekniset arvot: Max. 250 V ~ / 250 V d.c., Max. 10 A, CAT III, Class II
Tuoteryhmä: Mittavälineet
Viivakoodi: 6438152086605
Vaaran laji: Palo
Toimenpide: Myyntikielto
Tapausnumero: JAT-20161222-04

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Myyntikieltopäätöksellä maahantuoja on määrätty lopettamaan tuotteen myynnin ja muun luovuttamisen eli uudet toimitukset jälleenmyyjille. Koska tuotteesta ei aiheudu välitöntä vaaraa hengelle, terveydelle tai omaisuudelle, maahantuojaa ei ole velvoitettu keräämään tätä tuotetta pois jälleenmyyjiltä tai loppukäyttäjiltä. Kuluttaja voi kuitenkin kuluttajasuojalain mukaan palauttaa tuotteen virheellisenä (turvallisuusvaatimusten vastaisena) ostopaikkaan, jotta myyjä voi korjata sen vaatimusten mukaiseksi. Ellei korjausta voi tehdä, on myyjällä oikeus antaa korvaava tuote tilalle tai viime kädessä kaupan saa purkaa. Menettelystä on kerrottu tarkemmin kuluttajansuojalaissa.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Toolnet Elektro Oy
Sorvaajankatu 11a B
00880 HELSINKI
Puh. 09-694 1662
www.toolnet.fi
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tapaukseen ei liity ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Tuotteen kotelomateriaali ei täytä standardissa EN 61010 (EN 60950) annettuja tulenkestoisuusvaatimuksia. Tuote ei täytä sähköturvallisuuslain (410/1996) eikä tuotetta koskevan eurooppalaisen harmonisoidun standardin EN 61010 vaatimuksia.

 

Toimenpide / Päätös

Tukesin päätöksellä tuotteelle on asetettu myyntikielto.

 

© Tukes 2018