Etusivu  Syöttötuoli
Tuotenimi: BabyTrold Stol 20-46
Malli:
Tekniset arvot:
Tuoteryhmä: Tavara
Viivakoodi:
Vaaran laji: Muut ulkoiset vammat
Toimenpide: Palautusmenettely
Tapausnumero: RES-20161222-01

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Tuotteen ostaneita kuluttajia kehotetaan poistamaan syöttötuolin jalkojen alla olevat kumitapit/jalat tai ottamaan yhteyttä tuotteen myyjään kyseisen toimenpiteen tekemistä varten. Tuotteen ostaneita kuluttajia on tiedotettu asiasta muun muassa asiakasrekisterin kautta.

 

Vastuutaho

Agentti
Kiddex Oy
Hankasuontie 8
00390 HELSINKI
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tapaukseen ei liity ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Syöttötuolin jalkojen alla olevat kumitapit/jalat saattavat tehdä tuolista epävakaan. Tämä saattaa johtaa tuolin kaatumiseen.

 

Toimenpide / Päätös

Toiminnanharjoittaja on oma-aloitteisesti ryhtynyt tuotetta koskevan palautusmenettelyn järjestämiseen.

 

© Tukes 2018