Etusivu  Karaokelaite
Tuotenimi: Manta
Malli: MA409V1
Tekniset arvot: 220 VAC, 50 Hz, class II
Tuoteryhmä: Kotitalouslaitteet
Viivakoodi: 5902510601676
Vaaran laji: Palo, Sähköisku
Toimenpide: Markkinoilta poisto
Tapausnumero: JAT-20161108-01

Kuvat

 

Toimintaohjeet

Määräyksellä poistaa tuote markkinoilta maahantuoja on velvoitettu lopettamaan tuotteen myynnin ja muun luovuttamisen sekä keräämään sen pois myynnistä. Kuluttajasuojalain mukaan tuotteen saa virheellisenä (turvallisuusvaatimusten vastaisena) palauttaa ostopaikkaan, jotta myyjä voi korjata sen vaatimusten mukaiseksi. Ellei korjausta voida tehdä, myyjällä on oikeus antaa korvaava tuote tilalle tai viime kädessä kaupan saa purkaa. Menettelystä on kerrottu tarkemmin kuluttajansuojalaissa.

 

Vastuutaho

Maahantuoja
Udda Finland Oy Ltd
Vasarakatu 4
15700 LAHTI
Puh. 010 387 1900
www.uddafinland.fi
 

Ilmoitukset ja tiedotteet

Tapaukseen ei liity ilmoituksia tai tiedotteita.
 

Toimenpiteen syy

Laitteen rakenteessa on useita puutteita. Laitteen kotelomateriaali ei täytä palonsuojavaatimuksia. Tuote ei täytä sähköturvallisuuslain (1135/2016) eikä tuotetta koskevan eurooppalaisen harmonisoidun standardin EN 60950 vaatimuksia.

 

Toimenpide / Päätös

Tukesin päätöksellä tuote on määrätty poistettavaksi markkinoilta.

 

© Tukes 2018